• Home
  • /
  • Wszechstronna nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży – V edycja

Wszechstronna nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży – V edycja

4 sty, 2018 / , , 0

W imieniu Krynickiego Towarzystwa Hokejowego Klubu Młodzieżowego Krynica mamy zaszczyt zaprosić państwa dzieci do wzięcia udziału w V edycji programu nauki jazdy na łyżwach.

Oferta ta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i jest współfinansowana ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminy Krynica-Zdrój.

Klub we współpracy ze szkołami zapewni obsługę instruktorską i opiekuńczą, za którą nie ponoszą państwo żadnych wydatków, dodatkowo klub zapewnia transport dla dzieci ze szkół podstawowych oddalonych od lodowiska, na którym odbywają się zajęcia i z powrotem do szkoły.

Szkolenie prowadzić będą trenerzy i instruktorzy naszego klubu, oraz klubu łyżwiarstwa figurowego posiadający wymagane uprawnienia.

Warunkiem uczestnictwa w programie nauki jazdy na łyżwach jest podpisana przez obojga rodziców zgoda oraz podpis uczestnika szkolenia, czyli waszego dziecka. Udział w szkoleniu jest dobrowolny w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w nauce jazdy na łyżwach muszą posiadać ze sobą łyżwy oraz kask ochronny lub wypożyczyć je na lodowisku. W szczególnych przypadkach w miarę posiadanych możliwości klub zapewni uczestnikom niezbędny sprzęt sportowy. Dzieci biorące udział w szkoleniu w trakcie zajęć muszą posiadać rękawiczki, chroniące je przed urazami dłoni.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla każdego uczestnika zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły i klub harmonogramem, poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi.

Wszyscy uczestnicy objęci będą dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Akcja trwa od 8 stycznia do 30 marca 2018 roku, z przerwą na czas ferii zimowych, podczas których zorganizowany zostanie dwutygodniowy obóz sportowy dla dzieci uzdolnionych sportowo ze szkół podstawowych chętnych do uprawiania hokeja na lodzie w naszym klubie.

Grupa tych dzieci weźmie udział w 10 dniowym obozie dochodzeniowym, podczas którego uczestniczyć będą w zajęciach hokeja na lodzie, nauki jazdy na nartach zjazdowych i biegowych, nauce pływania, oraz zajęciach ogólnorozwojowych, na sali sportowej. Planowany czas trwania obozu to 6-7 godzin dziennie.

Rodzice dzieci biorących udział w obozie pokryją jedynie koszty posiłków podczas obozu, który oszacowany został na poziomie 200 zł./uczestnika. Pozostałe koszty związane z obozem (trenerzy, instruktorzy, wypożyczenie sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych oraz transport) pokryje klub KTH KM Krynica.

Dzieci chcące wziąć udział w obozie sportowym a tym samym rozpocząć szkolenie w klubie KTH KM Krynica otrzymają dodatkowa deklarację i zgodę na udział w ww. akcji. Fakt ten należy zgłaszać opiekunom w szkołach lub u organizatora.

Głównym celem programu oprócz nabycia umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka tak, aby aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Informacje o projekcie oraz deklaracje i zgodę rodziców można otrzymać w szkołach biorących udział w akcji lub pobrać z naszej strony.

Pliki do pobrania:

  1. Informacja dla rodziców
  2. Zgoda rodziców/deklaracja

New Form