• Home
  • /
  • Wszechstronna nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży w gminie Muszyna – VII edycja programu

Wszechstronna nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży w gminie Muszyna – VII edycja programu

10 sty, 2020 / , , , , 0

Drodzy Rodzice

W imieniu Krynickiego Towarzystwa Hokejowego Klubu Młodzieżowego Krynica oraz Burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Muszyna mam zaszczyt zaprosić państwa dzieci do wzięcia udziału w VII edycji programu nauki jazdy na łyżwach.

Oferta ta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich i jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Klub we współpracy ze szkołami zapewni obsługę instruktorską i opiekuńczą, za którą nie ponoszą państwo żadnych wydatków, dodatkowo klub zapewnia transport dla części dzieci ze szkół podstawowych oddalonych od lodowiska, na którym odbywają się zajęcia i z powrotem do szkoły.

Wstęp na lodowisko dla dzieci biorących udział w projekcie dzięki Gminie Uzdrowiskowej Muszyna jest całkowicie darmowy.

Warunkiem uczestnictwa w programie nauki jazdy na łyżwach jest podpisana przez obojga rodziców zgoda oraz podpis uczestnika szkolenia, czyli waszego dziecka. W związku z ograniczoną liczba osób mogących wziąć udział w projekcie o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń w poszczególnych szkołach. Udział w szkoleniu jest dobrowolny w formie dodatkowych zajęć wychowania fizycznego.

Osoby chętne do wzięcia udziału w nauce jazdy na łyżwach powinny posiadać ze sobą łyżwy oraz kask ochronny lub bezpłatnie wypożyczyć je na lodowisku. W szczególnych przypadkach w miarę posiadanych możliwości klub zapewni uczestnikom niezbędny sprzęt sportowy. Dzieci biorące udział w szkoleniu w trakcie zajęć muszą posiadać rękawiczki, chroniące je przed urazami dłoni. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu dla każdego uczestnika zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły i klub harmonogramem, poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. O wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć będziemy informować dyrektorów szkół.

Wszyscy uczestnicy objęci będą dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Akcja trwa od 13 stycznia do 27 marca 2020 roku, z przerwą na czas ferii zimowych, podczas których zorganizowany zostanie obóz sportowy dla 25 dzieci uzdolnionych sportowo ze szkół podstawowych.

Grupa tych dzieci w dniach 27.01 – 01.02.2020 weźmie udział w 6 dniowym obozie dochodzeniowym, podczas którego uczestniczyć będą w zajęciach mini hokeja, nauki jazdy na nartach zjazdowych, nauce pływania, oraz zajęciach ogólnorozwojowych na sali sportowej. Dzieci biorące udział w obozie zaopatrzone zostaną przez klub w sprzęt hokejowy aby móc bezpiecznie brać udział w zajęciach na lodowisku, a osoby nieposiadające własnego sprzętu narciarskiego będą mogły każdorazowo przed zajęciami na stoku bezpłatnie go wypożyczyć. Planowany czas trwania obozu to 6-7 godzin dziennie. Szczegółowy harmonogram obozu zamieszczony zostanie na stronie klubu.

Chęć udziału w obozie należy zgłaszać opiekunom w szkołach lub u organizatora. Rodzice dzieci biorących udział w obozie sportowym partycypują w kosztach wyżywienia wpłacając na konto klubu 120 zł.

O udziale w obozie sportowym decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Głównym celem programu oprócz nabycia umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka tak, aby aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Informacje o projekcie